WELLCOME

Vocal

Le të duam Republikën Franceze, jo se ajo është e përsosur, por për shembullin e veçantë që ajo ofron për botën e një populli që merr kërkimin e tyre për Liri, ankth për garantimin e barazisë së drejtësisë dhe imponimin e vetes Vëllazërisë për një fat të përbashkët të pamundur pa solidaritet.

Le ta duam Francën, një nga vendet themeluese të Bashkimit Evropian motoja e të cilit “Bashkuar në diversitet” thotë toleranca, pranimi i Tjetrit në dallimin e saj nën maskën e vetme të Ligjit të Përbashkët të pranuar nga të gjithë.

Një hapësirë e burimeve, informacionit praktik, ftesë edhe për të reflektuar mbi kohën tonë, sfidat e të jetuarit së bashku, kjo faqe dëshiron të kujtojë, të paraqesë, të ndajnë dhe të duan vlerat e Republikës për ata që nga afër ose larg e njohin veten në emigracion, sepse emigrantët, ne jemi të gjithë: vetëm shikoni në zinxhir që na lidh me njeriun e parë duke e ditur se historia nuk ka mbaruar.